logo

شرایط و ضوابط

رضایت نامه

برای استفاده از متن، تصویر، فیلم و صدا از سوی دفتر نی و نهادهای هم‌کار

----------------------------------------------------------------------------------------------

بنده،

بدین وسیله رضایت خود را مبنی بر گرفتن و استفاده تصاویر و یا فیلمبرداری ام اعلام می‌دارم. من اداره‌ی نی و نهادهای هم‌کارش را در استفاده از متن، تصویر، فیلم و صدایی که از من ثبت می‌شود، اجازه‌ی عام وتام می‌دهم. من هم‌چنان رضایت می‌دهم که اداره‌ی نی و نهادهای هم‌کارش، می‌توانند متن، عکس، ویدیو و صدایی که نام، تصویر و یا صدای من در آن باشد را جهت تولید مواد تبلیغاتی یا آموزشی و یا هم هرگونه هدف دیگری که این اداره‌ها مناسب ببینند، رونوشت یا کاپی برداری، نشر و یا هم توزیع کنند. این مواد تبلیغاتی و آموزشی ممکن به مردم توزیع شود و یا  از طریق راه های مختلف چون وبسایت‌ها، رسانه های چاپی، صوتی و تصویری و هرنوع نشریه‌ی عمومی دیگر به نمایش گذاشته شود.

من بدین وسیله بدون قید و شرط و به صورت قطعی (غیرقابل فسخ) اداره‌ی نی، نهادهای هم‌کار و نمایندگان و کارمندان آن‌ها را از هرگونه ادعا و مطالبه‌ی ناشی از فعالیت‌های که تحت شرایط این موافقت‌نامه انجام می‌شوند، را مبرا می‌دانم. من هم‌چنان می‌فهمم که در قبال دادن اجازه‌ی استفاده از متن، عکس، ویدیو و صدایم کدام پاداش دریافت نمی‌کنم.

با امضاء این رضایت‌نامه، من تصدیق می‌کنم که سن قانونی (18) را تکمیل کرده‌ام، و تصدیق می‌کنم که این رضایت نامه را به طور کامل مطالعه کرده و محتوای آنرا درک کرده ام و اشعار می‌دارم که این رضایت‌نامه یک سند الزام آور می‌باشد.

من هم‌چنان می‌فهمم که رضایتم را هرزمانی که خواسته باشم با درخواست کتبی از اداره‌ی نی و نهادهای هم‌کار از طریق ایمیل آدرسinfo@nai.org.af    فسخ کرده می‌توانم.